Phó chủ tịch ubnd tp hà nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả thai chức vụ quản trị UBND thành phố hà thành nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Chu Ngọc Anh với Phó chủ tịch UBND thành phố hà thành với ông Lê Hồng Sơn.

Bạn đang xem: Phó chủ tịch ubnd tp hà nội


*
Chủ tịch Ủy ban dân chúng thành phố hà nội thủ đô Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vừa có những quyết định phê chuẩn chỉnh Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại đưa ra quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ quản trị Ủy ban nhân dân thành phố tp. Hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thiếu thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố hà thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đưa ra quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ Phó quản trị Ủy ban dân chúng thành phố thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy, Phó quản trị Ủy ban dân chúng thành phố tp hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban dân chúng thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố hà thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm: Trang Pháp: "Tôi Và Nhạc Sĩ Dương Khắc Linh Bây Giờ Chỉ Là Đồng Nghiệp"

<Ông Nguyễn Đức Trung tái thắng cử chức chủ tịch UBND tỉnh giấc Nghệ An>

Tại ra quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn chỉnh kết quả bầu chức vụ Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó quản trị Ủy ban quần chúng thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ Phó quản trị Ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ Phó quản trị Ủy ban quần chúng thành phố tp hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Nguyễn táo tợn Quyền, Thành ủy viên, Phó quản trị Ủy ban nhân dân thành phố hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp sản phẩm công nghệ nhất, Hội đồng quần chúng. # thành phố thủ đô đã thai ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên tw Đảng, Phó túng thiếu thư Thành ủy, quản trị Ủy ban Nhân dân tp khóa XV giữ chức quản trị Ủy ban Nhân dân tp khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu xuất hiện tán thành bởi phiếu kín (chiếm 97,87%).

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu những chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được thai giữ chức Phó quản trị Ủy ban Nhân dân tp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó quản trị Ủy ban Nhân dân tp nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn khỏe khoắn Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, liên tiếp được bầu giữ dùng cho Phó quản trị Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026./.