CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

(ĐCSVN) - bao gồm phủ ý kiến đề nghị Quốc hội lưu ý quyết định tổ chức cơ cấu tổ chức của chính phủ nước nhà nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ ổn định như khoá XIV gồm 22 cơ quan, gồm: 18 cỗ và 04 phòng ban ngang Bộ.

Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức chính phủ việt nam


Sáng nay (22/7), liên tục chương trình thao tác làm việc của kỳ họp thiết bị nhất, Thủ tướng tá Phạm Minh chính đã trình diễn trước Quốc hội Tờ trình về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 22/7

Cụ thể, chính phủ ý kiến đề xuất Quốc hội để ý quyết định cơ cấu tổ chức của chính phủ nước nhà nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV giữ bình ổn như khoá XIV bao gồm 22 cơ quan, gồm: 18 bộ và 04 ban ngành ngang Bộ.

Các bộ gồm: cỗ Quốc phòng; bộ Công an; bộ Ngoại giao; cỗ Nội vụ; cỗ Tư pháp; cỗ Kế hoạch với Đầu tư; bộ Tài chính; bộ Công thương; Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông thôn; Bộ giao thông vận tải; cỗ Xây dựng; bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ tin tức và truyền thông; cỗ Lao động - yêu mến binh và Xã hội; cỗ Văn hoá, thể thao và du lịch; cỗ Khoa học với công nghệ; Bộ giáo dục và đào tạo; cỗ Y tế.

Các cơ quan ngang cỗ gồm: Ủy ban Dân tộc; bank Nhà nước Việt Nam; Thanh tra chính phủ; Văn phòng chủ yếu phủ.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho biết, sau khi được Quốc hội cẩn thận và tất cả Nghị quyết, cơ quan chỉ đạo của chính phủ phải chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung đa phần như: Sửa đổi, bổ sung cập nhật quy chế thao tác làm việc của bao gồm phủ bảo vệ phân xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ tướng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, đồng thời bức tốc phân cấp, phân quyền, cải thiện trách nhiệm của các bộ, phòng ban ngang bộ, song song với kiểm tra, giám sát, kiểm soát và điều hành quyền lực, đảm bảo bộ vật dụng hành bao gồm tinh gọn, vận động hiệu lực hiệu quả.

Ban hành Nghị định của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức của các bộ, ban ngành ngang bộ; triển khai nghiêm quyết nghị 56/2017/QH14 của Quốc hội về bài toán không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh siêng ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước.

Xem thêm: Văn Phòng Công Chứng Ở Hà Nội Uy Tín #1, Danh Sách Các Văn Phòng Công Chứng Tại Hà Nội

Thủ tướng mạo cũng mang đến biết, cùng với bài toán triển khai cơ cấu tổ chức tổ chức của chính phủ nước nhà khóa XV theo quyết nghị của Quốc hội, chính phủ sẽ tiến hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện chiến thắng các phương châm nhiệm vụ phân phát triển kinh tế - làng hội của đất nước, độc nhất vô nhị là những đột phá chiến lực, trọng trách trọng trọng tâm theo niềm tin Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế tài chính xã hội 10 năm 2021-2030, các nghị quyết của Quốc hội về chiến lược phát triển tài chính 5 năm và hàng năm nhằm tăng nhanh toàn diện, đồng hóa công cuộc thay đổi mới, cải cách và phát triển nhanh và bền vững đất nước…

Sau lúc Thủ tướng tá Phạm Minh chủ yếu đọc Tờ trình, công ty nhiệm Ủy ban điều khoản Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình của chính phủ về cơ cấu tổ chức tổ chức của chính phủ nước nhà nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban quy định nhất trí phương án giữ tổ chức cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bao gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ.

"Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức tổ chức của chính phủ sẽ là cơ sở để liên tục phát huy ưu điểm và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIV, bảo vệ yêu mong chỉ đạo, quản lý và điều hành trong điều kiện Chính che tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, chủ nhiệm Ủy ban luật pháp nêu.

*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*

Đồng thời việc tăng cường phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện đảm bảo thực hiện, xóa sổ cơ chế "xin - cho", tôn vinh trách nhiệm của những Bộ, tăng tính chủ động, từ bỏ chủ, tự phụ trách của cơ quan ban ngành địa phương; đồng thời, tăng tốc kiểm tra, tính toán trong việc tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được phân cấp, phân quyền.

Theo nhà nhiệm Hoàng Thanh Tùng, vụ việc này còn liên quan nghiêm ngặt đến các luật, pháp lệnh, quyết nghị của Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, bởi vì vậy, ý kiến đề nghị Chính phủ lưu ý lãnh đạo rà rà soát để đề xuất sửa đổi, xẻ sung, đảm bảo an toàn đầy đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thực hiện.

Cơ quan lại thẩm tra cũng chú ý Chính tủ cần liên tiếp nghiên cứu hoàn thiện chức năng, trọng trách và rà soát kỹ những nội dung giao trét giữa những Bộ, cơ quan ngang cỗ để sớm bao gồm phương án giải quyết triệt để, đồng thời, tăng cường sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, đặc biệt là đối với những tổng cục và tổ chức tương đương tổng viên thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ./.