Các Khối Thi Đại Học Năm 2016

Bộ giáo dục và Đào tạo ra mắt phổ điểm những môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống lâu đời A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đk xét tuyển vào ĐH, CD (thi trên 70 cụm thi vị trường ĐH công ty trì) để những trường cùng thí sinh tham khảo trong đk xét tuyển chọn vào ĐH, CĐ sắp tới.

Bạn đang xem: Các khối thi đại học năm 2016


Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 tất cả điểm trung bình bên dưới 15, khối C có điểm trung bình giao động 15, các khối thi còn lại đều có điểm mức độ vừa phải trên 15. Điều này là vì phổ điểm những môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn giờ Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm siêu đều, không dốc tạo nên điều kiện tiện lợi cho những trường khẳng định điểm trúng tuyển phù hợp với tiêu chí của mình.

I. Phổ điểm những môn thi của thí sinh trên 70 các thi bởi vì trường ĐH công ty trì

1. Môn Toán

Tổng số bài thi có đk ĐH,CĐ - Toán569 681
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất8
Số bài đạt trong khoảng 9-105 438(chiếm 0.95%)
Điểm trung bình5.02
Trung vị5.25
Điểm có khá nhiều nhất6.25

 

*

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài xích thi có đk ĐH,CĐ - Ngữ văn554 861
Mức điểm trên cao nhất9.5
Số bài đạt tới cao nhất14
Số bài xích đạt trong vòng 9-10434 (chiếm 0.08%)
Điểm trung bình5.15
Trung vị5.25
Điểm có khá nhiều nhất5.00

*

3.

Xem thêm: Dù Thất Vọng Nhưng Jennifer Garner Phim Và Chương Trình Truyền Hình

Môn kế hoạch sử

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ - kế hoạch sử87 376
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất5
Số bài xích đạt trong khoảng 9-10877chiếm 1.00%)
Điểm trung bình4.32
Trung vị4.25
Điểm có rất nhiều nhất3.00

*

4. Môn Địa lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí191 810
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất9
Số bài đạt trong tầm 9-102 425 (chiếm 1.26%)
Điểm trung bình5.27
Trung vị5.25
Điểm có tương đối nhiều nhất5.00

*

5. Môn đồ gia dụng lí

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ - vật dụng lí341 982
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất14
Số bài đạt trong tầm 9-102 516(chiếm 0.74%)
Điểm trung bình6.02
Trung vị6.20
Điểm có nhiều nhất6.60

*

6. Môn Hóa học

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học313 317
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất15
Số bài xích đạt trong vòng 9-101 479 (chiếm 0.47%)
Điểm trung bình5.48
Trung vị5.40
Điểm có khá nhiều nhất5.40

*

7. Môn Sinh học

Tổng số bài thi có đk ĐH,CĐ - Sinh học108 705
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất6
Số bài bác đạt trong khoảng 9-10971 (chiếm 0.89%)
Điểm trung bình5.26
Trung vị5.20
Điểm có không ít nhất4.40

*

8. Môn giờ Anh

Tổng số bài bác thi có đk ĐH,CĐ - tiếng Anh472 000
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới cao nhất10
Số bài bác đạt trong khoảng 9-102 444(chiếm 0.52%)
Điểm trung bình3.48
Trung vị3.00
Điểm có rất nhiều nhất2.40

*

II. Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của sỹ tử thi tại 70 nhiều thi bởi trường ĐH công ty trì